Fiziksel Ağ Altyapıları

  Ağ (Netwok) sistemlerinin hızlı ve problemsiz çalışabilmesi için, kablolama altyapısının sağlıklı kurulmuş olması gereklidir. Network sistemlerinde, kablolama alt yapısı kadar uzun süreli kullanılan başka hiç bir arabirim yoktur. Bu denli önemli olan kablolama alt yapısı, kurumların toplam network yatırımlarının %2'sini oluşturmasına rağmen, karşılaştığımız network problemlerinin %80'ini ise, hatalı tasarlanmış ve mühendislik standartlarına uyulmadan yapılan kablolama sistemleri oluşturmaktadır.
   Yerel Alan Ağı(LAN)

 
  Yerel bilgisayar ağları, göreceli olarak küçük olan sistemlerden ve iletişim ortamından oluşur. Normalde tek tür iletişim ortamına eğilim gösterir. Ancak farklı iletişim ortamlarının (ağprotokolleri) kullanıldığı ağlar da mevcuttur.
Genelde bir bina ya da küçük kampüs içinde kurulan ağlar için bu tanım kullanılı
r.
   Geniş Alan Ağı(WAN)

 
 

Geniş alan ağı, kuruluşların farklı coğrafi bölgelerde yer alan ofisleri (şube, mağaza, fabrika, depo vb. ) arasındaki haberleşme ihtiyacını karşılayan bir altyapıdır.

Geniş alan ağları projelendirilirken, hem ilgili ofislerin haberleşme ihtiyaçları (bağlantı hızı, ağ üzerinden taşınacak data miktarı, eş zamanlı ses görüşme sayısı ve teknolojisi, görüntü kalitesi ve teknolojisi vb. ) hem de ilgili ofislerin coğrafi konum itibari ile servis sağlayıcı altyapısına bağlı olarak, erişim teknoloji tipleri dikkate alınmalıdır.

   Metropol Ağlar(MAN)

 
 

Yerel ağlardan daha geniş ağlardır. Genelde şehir içi uzak bağlantılar söz konusu olduğundan ve şehrin bir kısmını kapsadığından metropolitan ağlar denmiştir. Mesafenin etkin olarak kapsanması gerektiği ve ağa bağlı her bölge arasında tam erişim gerekmediğinden değişik donanım ve aktarım ortamları kullanılır.

   Kablosuz Ağlar(Wi-Fi)

 
 

Wi-Fi, kişisel bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolu ve dijital işitsel cihazların kablosuz ağ sahası içerisinde internete bağlanmasını sağlayan bir cihazdır. Wi-Fi'ın erişim noktaları, bir oda gibi küçük alanlardan, birkaç milkarelik geniş alanlara kadar etki edebilir, buralarda internet erişimini sağlayabilirler. Ev ve ofislerdeki özel kullanımının yanında kamuya ait alanlarda da ücretsiz olarak veya diğer ticari şekillerde kullanılmaktadır. Havaalanları, otel ve restoran gibi yerlerde genel olarak bu hizmet ücretsiz olarak sağlanmaktadır.  2008'den bu yana 300 metropolitte Wi-Fi (Muni-Fi) projesi başlamıştır.

   Network Güvenlik Çözümleri

 
 


Bilgi çalmaya yönelik uygulamalar konusunda her geçen gün daha büyük tehditlerle karşılaşılmaktadır. Güvenlik artık ağ tabanlı olmaktan çıktığı için uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem almak vazgeçilmez bir gereklilik olmuştur. Bu noktada, şirketler için sadece ağ bazında güvenlik sağlayan Firewall ve IPS gibi ürünlerin dışında, Web Güvenliği, Son Kullanıcı Güvenliği, Network Erişim Kontrolü çözümlerini de güvenlik bütününü tamamlayan parçalar olarak düşünmek gerekmektedir.

   
 


Anasayfa | İletişim